dinsdag 8 december 2015

8 december 2015

Alweer 10 maanden verder. Een lange periode van onderhandelen met overheid en lokale autoriteiten. De decentralisatie wet Acte 3 blijkt door het merendeel van de lokale overheden nauwelijks uitgevoerd te kunnen worden. Gebrek aan middelen en aan ambtenaren die weten wat de bedoeling. Het ziet er naar uit dat wij pas in het voorjaar van 2016 alle papieren hebben om eindelijk van start te gaan. Onderwijl bereiden wij de inrichting van de ons toegewezen 24 hectaren goed voor. Hekken plaatsen en herbebossen staat als eerste werk op de planning. Daarna richten wij 2 hectaren in om bio kippen voer te kunnen verbouwen. In het beschikbare kippenvoer is al te veel anti-biotica vermengd. En zo krijg je geen BioKippen. Het merendeel van de huidige BioKids leeft in de dorpen. De winsten uit het kippenproject komt geheel ten goede aan het BioKids studiefonds.

Op de foto een groep grote en kleine mensen die in een van de mini dorpjes rond onze Godaguene tuin wonen. Uiteindelijk zullen er 60 volwassen gaan werken op onze tuinen met compostfabriek. Inmiddels hebben 17 investeerders hun gestorte 100 Euro terug ontvangen. Van een aantal investeerders kunnen wij echter de e-mailadressen niet vinden. Omdat het niet op het bankafschrift was vermeld en omdat hun naam op FB vaak anders is. Anderen hebben hun storting aan BioKids geschonken waarvoor nog grote dank. Blijf ons volgen via FB BioKids en mail gerust als er vragen zijn.
30 september

In het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan het doorvoeren van veel noodzakelijke veranderingen. Villa Dakarkids is gesloten. Enerzijds vanwege de hoge kosten anderzijds omdat de oudere kids het zo goed op school deden dat alleen nog Dakar overbleef om hen goed onderwijs te laten volgen. Voor alle kinderen hebben wij prima plekken gevonden waar voldoende garanties werden geboden voor een mooie afronding van hun opleiding. Zou het eventueel mis gaan dan zijn wij altijd bereid om naar nieuwe oplossingen te zoeken. Wij hebben inmiddels een nieuw BioKids team geformeerd die met grote regelmaat de dorpen bezoeken en met name de jongere kinderen onderzoeken op infecties en andere problemen. Tevens geven zij gezondheidsvoorlichting en helpen met door verwijzen naar doktor en of ziekenhuis. wij leren hierdoor tevens de problemen van de dorpelingen kennen en het grootste probleem is gebrek aan betaald werk en investeringen aan de basis van land en tuinbouwprojecten. Om die reden is BioSoleilSenegal dan ook opgezet. 
15 februari 2015

Veel koele nachten en koude zeewind tot ver in het binnenland. Ondertussen gaan de voorbereiding voor de Kippenhouderij gewoon door. De fabrikant van de nodig bouwmaterialen heeft vertraging met de invoer van de machines en verwacht april op gang te kunnen komen. Ondertussen hebben wij een nieuw sterk kippen en hanen ras ontdekt waar wij ook mee gaan werken. Het ontwerp en onze gekozen werkmethode slaat ook aan bij andere kleine Bio boeren in de regio en wij zijn druk met voorlichting geven. 

Het ziet er tevens naar uit dat alle aandeelhouders hun bijdrage terug zullen ontvangen omdat de lokale Bank de hele financiering wil doen. Toch heeft het enthousiasme van de aandeelhouders hierbij een rol gespeeld. Wij hadden daardoor een mooie onderhandelingspositie. 

Stichting Dakarkids zal in de komende maanden opgeheven worden. Association Dakarkids in Senegal heeft een nieuwe sponsor gevonden die zich volledig garant stelt voor het nodige budget. Over enige tijd weer meer nieuws. Vragen kunnen zoals altijd gesteld worden via biokidssandiara@gmail.com. 

22 december 2014 

In het voorjaar van 2014 verraste de Senegalese overheid de bevolking met een snel in te voeren decentralisatie politiek. Op 28 juni werden er in elke gemeente van  Senegal burgemeesters gekozen. Sindsdien moet iedere grondbezitter aantonen hoe hij eigenaar van zijn grond is geworden. Veel grond is vroeger op illegale wijze eigendom geworden. Door deze maatregel moeten wij wachten met het bouwen van de kippenhouderij. 

Wij verwachten medio mei 2015 als het kadaster op orde is te kunnen beginnen met de bouw van onze moderne kippenhouderij. In januari komen er 50 proefkippen van verschillend ras naar Villa Dakarkids. Hiermee kunnen de BioKids alvast ervaring op doen. De ingelegde microkredieten van de aandeelhouders staat veilig op de lokale spaarbank. Wij beginnen eind februari 2015 met een nieuwe campagne om nog meer aandeelhouders te werven.  


28 oktober 2014 

Wij zijn weer een stapje verder. Wij hebben eindelijk een veilig stuk land in Sandiara waar wij onze kippenhouderij in het voorjaar van 2015 kunnen bouwen. De komende maanden hopen wij nog 72 aandeelhouders/microkrediet verleners te vinden. 

Als wij 100 aandeelhouders hebben dan wordt het bedrag van 10.000 Euro verdubbeld en kunnen wij de bouw starten. De vernieuwde wervingscampagne begint in december en medio maart 2015 hopen wij de deelname van 100 aandeelhouders bereikt te hebben. 

Momenteel werken wij met de architect en kippenspecialisten aan het ontwerpen van een kleine slachterij met koeling en verpakking mogelijkheid naast de kippenhuizen.

Ondertussen weten wij dat ventilatie en goede watervoorziening in de leefruimtes van de kippen zeer belangrijk is. Het klimaat in Senegal is immers geheel anders dan in Nederland. De komende maanden gaan de BioKids met twee kippenrassen op kleine schaal ervaring op doen in Villa Sandiara.

Geef aub deze link door aan je vrienden en wijs hen op de mogelijkheid om deelnemer te worden aan dit unieke werkgelegenheid project. Dat de winst gebruikt gaat worden om de Dakarkids opvanghuizen te ondersteunen maakt het project nog unieker. 8 oktober 2014

De decentralisatie politiek van de Senegalese overheid is een goede zaak. Er is echter nog geen budget om de nieuwe gemeentehuizen te laten functioneren. Ook het gemeentehuis van Sandiara is voortdurend onbemand omdat de salarissen niet zijn uitbetaald. Er is ook nog geen geld voor voldoende meubels en goedwerkende computers en een kopieermachine. Dus is onze bouwvergunning nog niet rond en is het toegewezen bouwterrein al drie keer van lokatie veranderd. 

Wij zijn nu in gesprek met een uit Nederland afkomstige fabrikant van bouwmaterialen die een groot terrein in Sandiara hebben. Wij willen met hen samen de kippenhouderij op hun terrein bouwen als functionerend showmodel voor de vele geïnterreseerden. Over een paar weken zullen  de besprekingen en contracten met deze nieuwe firma en onze lokale bank afgerond zijn. De inleg van de NL aandeelhouders en een subsidie aanvraag vormt de basis voor het benodigde bouwkrediet bij de lokale bank. 


25 september 2014

De bouwvergunning voor onze kippenhouderij is aangevraagd bij het gemeentehuis. Vanwege de onlangs ingevoerde omschakeling naar een gedecentraliseerde overheid is er echter grote paniek bij de gemeentehuizen want niemand kent de nieuwe regels. En de centrale overheid was 'vergeten' om elke gemeente voldoende startbudget te geven om de veranderingen te kunnen bekostigen. 

Ook de beschikbare grondstukken moeten herverdeeld worden omdat de administratie van de gemeentegrond nooit goed is bijgehouden. Voor onze kippenhouderij betekend dat ook oponthoud. Hoe lang weten we niet! Wij blijven echter druk uit oefenen want wij willen vooruit. Het geeft ons echter ook wat meer tijd om nóg meer aandeelhouders te vinden.

Wij hopen in korte tijd 100 aandeelhouders te vinden, wij hebben er nu 27. Eén aandeel is 100 Euro en eigenlijk een crowd funding of microkrediet lening aan Association Dakarkids. 

Na één jaar krijg je een bericht met de vraag of je het aandeel wilt verzilveren. 
Je renteloze lening wordt dan teruggestort op je bank.

Je kan de 100 Euro ook opnieuw voor een jaar investeren want wij gaan nog meer 
groene projecten opzetten die super nuttig zijn voor de Kids en onze planeet.